O co usilujeme v rámci triády humanitární pomoc – mír – rozvoj?
9. června 2020 Aktuality

O co usilujeme v rámci triády humanitární pomoc – mír – rozvoj?

V souvislosti s triádou humanitární pomoc – mír – rozvoj usiluje CHČR o posun k dlouhodobým intervencím se silnějším zaměřením na udržitelnost využívaných řešení, a to při souběžném řešení přetrvávajících nouzových potřeb.

Zároveň s postupnou změnou zaměření bude CHČR pracovat na odpovídající aktualizaci svých vnitřních kapacit, rozvoji nových partnerství (se vzdělávacími a výzkumnými institucemi, obchodními subjekty atd.) a navázání spolupráce s novými donory. Tuto strategii CHČR již implementuje a do této chvíle se zaměřovala na následující sektory:

  • Podpora živobytí
    Devastující konflikt zanechal infrastrukturu země ve stavu, který vyžaduje dobře naplánovaný a komplexní přístup. CHČR má zájem o pokračování svého zapojení jak při obnově fyzické infrastruktury, tak poskytování základních služeb při zajištění potřebných zdrojů pro zabezpečení příjmu a rozšíření možností živobytí pro současné i následující generace.
  • Udržitelná správa přírodních zdrojů
    Degradace životního prostředí místních oblastí je pro CHČR jedním z nejvýznamnějších témat. Vodní zdroje patří ke klíčovým faktorům ovlivňujícím stabilitu a bezpečnost země a jsou zásadní i pro rozvoj zemědělského sektoru. Poškozené zavodňovací systémy a plány pro správu vodních zdrojů vyžadují urgentní revizi a obnovu. Příslušné školení zainteresovaných stran je prioritou, a to s ohledem na strategii udržitelnosti. CHČR také přispěje k posílení všeobecného povědomí o problémech životního prostředí.
  • Lepší přístup ke zdravotní péči

Hluboké zkušenosti z implementace několika projektů zaměřených na zdravotní péči umožňují CHČR podniknout kroky ke zlepšení celkové kvality služeb v oblasti zdravotnictví. CHČR je schopna importovat nové technologie, přispět k vybudování kapacity zainteresovaných stran v příslušných oblastech a poskytnout technické školení zdravotnickému a administrativnímu personálu.